Vệ sinh an toàn thực phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
 
  Tìm chi tiết

Các văn bản pháp luật liên quan VSATTP


Số Ngày Trích yếu
46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
509/SYT-VSATTP 24/01/2007 Hướng dẫn thực hiện ba bước tự kiểm tra thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố
16/2007/CT-UBND 29/06/2007 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
06/2007/CT-TTg 28/03/2007 Chỉ thị về  việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
2596/QĐ-UBND 14/06/2007 Quyết định về phê duyệt kế hoạch bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm của Thành phố giai đoạn 2006-2010
3222/SYT-VSATTP 05/06/2007 Về việc thu hồi nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức quy định
3201/SYT-VSATTP 05/06/2007 Về việc tiến hành kiểm soát hàm lượng 3-MCPD trong nước tương
3038/SYT-VSATTP 30/05/2007 Về việc tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất nước mắm
3037/SYT-VSATTP 30/05/2007 Về việc tăng cường kiểm soát hàm lượng 3-MCPD trong nước tương
3023/SYT-VSATTP 29/05/2007 Về việc kiểm soát hàm lượng 3-MCPD trong nước tương
3221/SYT-VSATTP 05/05/2007 Về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước tương ngoại nhập, liên doanh
09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của chính phủ về nhãn hàng hoá
06/2007/CT-TTg 29/03/2007 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
23/2007/QĐ-BYT 29/03/2007 Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu"
1689/SYT-VSATTP 26/03/2007 V/v công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao
22/2007/QĐ-BYT 20/03/2007 Về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
21/2007/QĐ-BYT 12/03/2007 Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói và kinh doanh thực phẩm ăn ngay
808/SYT-NVY 06/02/2007 Quy trình xử lý và điều tra xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm
1411/QĐ-UBND 31/03/2006 Về kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về chất  lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố
57/2006/QĐ-BTC 19/10/2006 V/v sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
89/2006/NĐ-CP 30/09/2006 Nghị định của chính phủ số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 về nhãn hàng hoá
3786/SYT-VSATTP 30/06/2006 V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT
11/2006/QĐ-BYT 09/03/2006 Về việc ban hành "Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao"
12/2006/QĐ-BYT 09/03/2006 Về việc ban hành "Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VSATTP trong ngành y tế"
41/2005/QĐ-BYT 08/12/2005 Về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"
42/2005/QĐ-BYT 08/12/2005 Về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"
43/2005/QĐ-BYT 20/12/2005 Về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về VSATTP đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"
39/2005/QĐ-BYT 28/11/2005 Về việc ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”
06 /2003/CT-UB 21/03/2003 Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
02/2002/CT-UB 22/01/2002 Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
4128/2001/QĐ-BYT 03/10/2001 Về việc ban hành Quy định về điều kiện đảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn.
3742/2001/QĐ-BYT 31/08/2001 Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
04/2001/TT-BT 22/02/2001 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg...
15/2000/TT-BYT 30/06/2000 Hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm
95/2000/QĐ-TTg 15/08/2000 V/v điều chỉnh, bổ sung quy chế ghi nhãn hàng hóa
17/2000/TT-BYT 27/09/2000 Hướng dẫn đăng ký các sản phẩm dưới dạng thuốc-thực phẩm
74/2000/NĐ-CP 06/12/2000 Kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ
28/2000/CT-TTg 27/12/2000 Quy chế ghi nhãn hàng hóa kèm theo Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg
178/1999QĐ-TTg 30/08/1999 Về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành ...
34/1999/TT-BTM 15/12/1999 Hướng dẫn Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg...
867/1998/QD-BYT 04/04/1998 Quyết định 867/1 998/QD-BYT
  Doanh mục Doanh nghiệp
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Tên đăng nhập
Mật khẩu


Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ :59 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP.HCM - Điện thoại : (08)9307033 (P.QLVSATTP)
Website : http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn - Email: medinet@hcm.vnn.vn