Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng
chiến dịch vệ sinh môi trường pḥng chống
 cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Từ trung tuần tháng 11 năm 2005 đến nay, nước ta không xuất hiện bệnh nhân mới nhiễm (H5N1) và từ cuối tháng 12 năm 2005 nước ta chưa phát hiện thêm một ổ dịch mới về cúm gia cầm. Tuy nhiên đây là thời điểm thời tiết rất thuận lợi cho dịch cúm gia cầm dễ bùng phát trở lại. Trong khi đó diễn biến phức tạp của dịch cúm A (H5N1) trên thế giới đang có chiều hướng lan rộng ở các khu vực như: Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, đặc biệt là các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Inđônêxia đang có chiều hướng gia tăng… Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới, nguy cơ dịch cúm A (H5N1) ở người lan rộng và bùng phát thành đại dịch là rất lớn trong thời gian tới.

- Ngày 07 tháng 3 năm 2005, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đă tổ chức “Lễ phát động chiến dịch vệ sinh môi trường pḥng chống dịch cúm A (H5N1)”. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia pḥng chống đại dịch cúm ở người, Tiểu ban Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDSK, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi trường pḥng chống dịch cúm A (H5N1) trong toàn quốc từ ngày 07 tháng 3 đến ngày 07 tháng 4 năm 2006. Trên cơ sở đó, các Trung tâm TTGDSK, tỉnh/TP xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể phù hợp với t́nh h́nh của địa phương ḿnh tŕnh Sở Y tế, phối hợp với các đơn vị trong ngành, đặc biệt với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai thực hiện.

II. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và giúp người dân hiểu đúng và đủ về dịch cúm A (H5N1), các biện pháp pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế về công tác pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người ở Việt Nam.

- Tăng cường sự phối hợp với các ban/ngành, đoàn thể, các tổ chức xă hội trong công tác pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người tại địa phương ḿnh.

- Tuyên truyền cho người dân sử dụng các sản phẩm gia cầm sạch đă được các cơ quan chức năng cho phép lưu thông trên thị trường.

- Tập trung truyền thông về công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là phối kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn người dân tiêu trùng, khử độc, quy hoạch lại h́nh thức chăn nuôi gia cầm đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, cũng như h́nh thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đ́nh.

2. Kế hoạch truyền thông

2.1. Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, giám sát, duy tŕ chế độ báo cáo về dịch cúm A (H5N1) của các Trung tâm TTGDSK tỉnh/Tp (Nội dung, h́nh thức, chế độ báo cáo theo hướng dẫn trong Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người trong Hệ thống TTGDSK cả nước năm 2005 – 2006 mà Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế đă ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2005).

2.2. Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại tài liệu truyền thông về pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người mới, cũng như chỉnh sửa các loại tài liệu sẵn có để phù hợp với nội dung truyền thông pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người trong t́nh h́nh mới.

2.3. Các Trung tâm TTGDSK tỉnh/Tp, tiếp tục duy tŕ trực và báo cáo về công tác pḥng chống dịch cúm A (H5N1) của địa phương ḿnh và báo cáo hàng ngày thông qua đường dây nóng mà Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế đă thiết lập.

2.4. Duy tŕ chế độ báo cáo định kỳ của các Trung tâm TTGDSK tỉnh/Tp báo cáo về Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế với những nội dung sau:

- Kinh phí dành cho công tác truyền thông của địa phương.

- Kế hoạch sản xuất, in và phát hành các tài liệu truyền thông.

- Kế hoạch phối hợp và thực hiện với các ban/ngành, đoàn thể các tổ chức xă hội, các tổ chức quốc tế trong công tác truyền thông, giám sát pḥng chống dịch cúm A (H5N1) tại địa phương ḿnh.

- Số lượng, h́nh thức nội dung các buổi truyền thông pḥng chống dịch cúm A (H5N1) tại cộng đồng (trực tiếp và gián tiếp).

- Số lượng các buổi tuyên truyền trên Đài Phát thanh, Đài Truyền h́nh tỉnh/Tp, Báo của địa phương.

2.5. Duy tŕ chế độ kiểm tra, giám sát công tác truyền thông pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người đối với huyện/thị, xă/phường, thôn/bản.

2.6. Tiếp tục mở các lớp tập huấn cho các đối tượng như: Cán bộ y tế, các ban/ngành, đoàn thể, các tổ chức xă hội người chăn nuôi…

3. Nội dung truyền thông:

3.1. Tiếp tục tuyên truyền về dịch bùng phát cúm A (H5N1) lây sang người trên thế giới và Việt Nam, cũng như nguy cơ bùng phát trở thành đại dịch ở Việt Nam.

3.2. Tiếp tục tuyên truyền đến người dân những kiến thức về dịch cúm A (H5N1) biểu hiện của bệnh và hướng dẫn người dân khi thấy có những biểu hiện sốt trên 380C cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất.

3.3. Tiếp tục truyền thông 04 biện pháp pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người.

3.4. Tuyên truyền và khuyên người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thịt gia cầm sạch và mua thịt gia cầm tại những quầy đă được kiểm dịch về chất lượng.

3.5. Tuyên truyền và khuyên người dân không nên sống chung và quá gần với khu vực chăn nuôi gia cầm. Tổ chức nuôi, nhốt gia cầm cách xa nơi ở của người.

3.6. Tuyên truyền và khuyên người dân khi mua gia cầm giống về chăn nuôi tại các cơ sở sản xuất giống đă được các cơ quan chức năng cho phép kinh doanh và khi mua gia cầm giống về cần được nhốt riêng với gia cầm đang nuôi theo dơi để tránh lây chéo (trong thời gian 2 tuần).

3.7. Tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, nguồn nước, tiêu trùng, khử độc tại các khu vực dân cư, khu vực chuồng trại chăn nuôi gia cầm.

3.8. Tuyên truyền về các biện pháp và h́nh thức sử lư chất thải, tiêu hủy gia cầm khi bị nghi nhiễm bệnh.

4. H́nh thức truyền thông.

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bằng các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh, Truyền h́nh, Đài Truyền thanh từ huyện/thị đến xă/phường, thôn/bản về công tác pḥng chống dịch cúm A (H5N1) lây sang người và công tác vệ sinh môi trường pḥng chống dịch.

4.2. Tổ chức các buổi truyền thông lưu động, đặc biệt là nơi công cộng như: chợ, bến tàu, bến xe… bằng các h́nh thức như: cổ động, pa-nô, áp-phích, phát tờ rơi, tờ gấp…

4.3. Tổ chức các buổi tuyên truyền, thông qua các h́nh thức như: hội thảo, thảo luận nhóm, các buổi sinh hoạt của các tổ chức xă hội tại cộng đồng.

4.4. Phối kết hợp với các đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Nhà thờ, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

4.5. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… trong công tác tuyên truyền trên địa bàn.

4.6. Phối hợp với các trường học, tổ chức những buổi tuyên truyền về dịch cúm A (H5N1) cho các đối tượng chính là học sinh, sinh viên…

5. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 15 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm 2006

6. Báo cáo

Kết thúc chiến dịch, Trung tâm TTGDSK các tỉnh/Tp báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất về Trung tâm TTGDSK, Bộ Y tế (Pḥng Chỉ đạo tuyến) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo và Bộ Y tế.

Theo Công văn số 88-TTTTGDSK Hà Nội