Chương tŕnh "Tṛ chuyện với thầy thuốc" dành cho người dân
tại Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe
Số 59B Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TP.HCM
Ngày 13/02/2009

 

Tên đề tài Thời gian Báo cáo viên
Pḥng ngừa Ung thư cổ tử cung như thế nào? 14g00 – 1600
chiều thứ sáu 13/02/2009
TS BS Huỳnh Thị Thu Thủy
PGĐ BV Từ Dũ TP.HCM