Thông báo về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi”

(Medinet TP.HCM) - Sở Y tế có nhận được quyết định số 746/QĐ-BYT của Bộ Y tế gởi các đơn vị về việc

 “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi” áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.

Tập tin đính kèm:

746/QĐ-BYT

 

Hướng dẫn kèm theo quyết định

Medinet - Sở Y tế TP.HCM