Khảo sát tỉ số microalbumin/creatinin niệu ở các trường hợp đái tháo đường mới phát hiện tại bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (2011-2012)

Khảo sát tỉ số microalbumin/creatinin niệu ở các trường hợp đái tháo đường mới phát hiện tại bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (2011-2012)

                                                                BS. Phạm Thị Huỳnh Giao, BS Nguyễn Thị Mỹ Duyên
                                                                                               BS Bùi Tú Quỳnh, BS Nguyễn Thế Hồ

                                                 

Đặt vấn đề

 Đề tài nhằm mang lại những kết quả khách quan, t́m hiểu tỉ lệ người mới phát hiện đái tháo đường có tiểu vi đạm niệu, từ đó khuyến cáo việc quan tâm đúng mức đến tổn thương thận ở các bệnh nhân đái tháo đường mới.

Mục tiêu nghiên cứu

 Khảo sát tỉ lệ người đái tháo đường có tỉ số Microalbumin/ Creatinin niệu dương tính (≥30mg/g) và mối tương quan giữa tỉ số này với đường máu và đường niệu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

 Bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường bằng xét nghiệm đường máu lúc đói ≥ 7 mmol/L, thực hiện thêm  microalbumin và Creatinin nước tiểu và nước tiểu 10 thông số..

Kết quả

 Tổng số mẫu  n=258,  nữ nhiều hơn nam (nữ 60.47%), nam (39,53%). Nhóm  tuổi càng cao tần suất phát hiện bệnh đái tháo đường càng tăng (≤ 30 tuổi: 0,78%; 31 - 45 tuổi: 11,24%; 46 - 60 tuổi: 37,21%; >60 tuổi 50,78%), tuổi trung b́nh 60,84 ± 12,37. Bệnh nhân ở các tỉnh gặp nhiều hơn ở thành phố (các  tỉnh: 62,79%; thành phố HCM: 37,21%). Nhóm bệnh nhân già (45,35%), lao động (29,84%) chiếm tỉ lệ cao.

 Đa số bệnh nhân đến khám v́ có triệu chứng (90,31%), chỉ có một số ít (9,63%) là hoàn toàn không có triệu chứng phát hiện ngẫu nhiên nhờ làm xét nghiệm đường máu. Các triệu chứng thường gặp nhất là mờ mắt (68,24%), tiểu nhiều (63,95%), mệt (56,22%), khát (49,79%)...

  Nồng độ đường máu lúc phát hiện khá cao, cao nhất là 38,1 mmol/L; trung b́nh 11,01 ± 4,38 mmol/L. Tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện có  đạm niệu chiếm tỉ lệ khá cao, tỉ số Microalbumin/Creatinin niệu <30mg/g: 52,71%; 30 - 299: 41,47%; ≥300: 5,81%. Tính chung tỉ lệ tiểu đạm là 47,28 %.

 Tỉ số Microalbumin/Creatinin niệu ở hai nhóm bệnh nhân dương tính và âm tính không có tương quan có ư nghĩa thống kê đối với giới tính (p=0,112),  tuổi (p=0,799), nơi cư trú (p=0,719).

 Sự xuất hiện Microalbumin trong nước tiểu có mối tương quan có ư nghĩa thống kê đối với nồng độ đường máu (p=0,001). Tần suất xuất hiện Microalbumin trong nước tiểu tăng rơ rệt ở các nhóm bệnh nhân có nồng độ đường máu càng cao.

 Tương tự đối với đường niệu, tần suất xuất hiện Microalbumin trong nước tiểu tăng có ư nghĩa thống kê (p<0,001) ở nhóm bệnh nhân có đường niệu dương tính.

Kết luận

 Nghiên cứu cho thấy tỉ số Microalbumin/Creatinin dương tính khá cao ở đối tượng bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện. Do đó cần có sự quan tâm đúng mức đến biến chứng thận ở đối tượng bệnh nhân này.

                                                                                        Nguồn : Pḥng KHTH- BVCCTrưng Vương