Câu hỏi:

 

Xin hỏi quý Sở: thuốc (hay TPCN) nhân sâm kiện tỳ khai vị bồ hòan, có tên nước ngoài là (Ginseng Kianpi pil) có đước phép lưu hành trên thị trường không? Có tác dụng tốt của thuốc?.

 

 truongphu1@hotmail.com
 

Trả lời:

 


Thân chào bạn đọc           

            Sau khi liên hệ tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, nơi cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm chức năng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có phúc như sau:

                    Không có sản phẩm nào đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với tên nhân sâm kiện tỳ khai vị bổ hoàn (Ginseng Kianpi pil). Theo Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Y tế quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thì một sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải tiến hành thủ tục công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm đó.

Do đó, sản phẩm trên không đước phép lưu thông trên thị trường khi chưa đăng ký công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Tuy nhiên, do câu hỏi không nêu rõ tên của Công ty chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối nên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị ông liên hệ Cục An tòan vệ sinh thực phẩm để biết thêm thông tin chi tiết (số điện thoại Cục ATVSTP: 04.38464489).

Thân chào.

 

 Chi cục ATVSTP - Sở Y tế TPHCM