Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

- Tŕnh tự thực hiện :

          Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Sở Y tế (59 Nguyễn Thị minh Khai, Quận 1)

       Sáng từ    7h30 đến 11h30,

      Chiều từ 13h00 đến 17h00

           (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước).

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

           Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
            - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ th́ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
             - Trường hợp hồ sơ đă đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
             - Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lư do.

Bước 4: Trả GPHĐ cho cơ sở.

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần,  Số lượng hồ sơ:     

a) Thành phần hồ sơ:

            1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT;

             2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

            3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;

            4. Danh sách người đăng kư hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT;

           5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - Thông tư 41/2011/TT-BYT;

           6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

          7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các h́nh thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III - Thông tư 41/2011/TT-BYT;

         8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/ Tổ chức.                                                     

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.             

- Lệ phí:

* Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại khoản 1 điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi h́nh thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa pḥng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức:

             - Bệnh viện : 10.500.000đ/lần

             - Pḥng khám đa khoa, nhà hộ sinh: 5.700.000đ/lần

             - Pḥng khám chuyên khoa;Pḥng chẩn trị y học cổ truyền; pḥng chẩn đoán h́nh ảnh; pḥng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; các h́nh thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000đ/lần.

- Trạm Y tế cấp xă và tương đương: 3. 100.000đ/lần

           * Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 350.000đ/giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Danh sách người đăng kư hành nghề của cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6;

+ Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

              1.Cơ sở vật chất: 
              a) Pḥng khám và lắp răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất 10 m2; 
              b) Pḥng làm răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất 10 m2 hoặc kư hợp đồng với cơ sở làm răng giả khác;
              c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

              2.Thiết bị y tế:
                Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng kư.

              3. Nhân sự:
                 Người phụ trách làm răng giả phải là thợ trồng răng (nha công) đă hành nghề từ năm 1980 trở về trước và tại thời điểm đó đă đủ 18 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă.

               4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
                 a) Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định;
                 b) Riêng đối với những thợ trồng răng tại Tp. Hồ Chí Minh đă được phép hành nghề từ năm 1980 trở về trước và đă được Sở Y tế tỉnh thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng, tập huấn, thi kiểm tra tay nghề (1985, 1986) và cấp “Giấy chứng nhận kiểm tra tay nghề” đáp ứng yêu cầu, nếu muốn mở rộng phạm vi hành nghề trám răng sâu độ 1, 2, nhổ răng một chân lung lay th́ phải được bổ sung tŕnh độ chuyên môn và bảo đảm đủ điều kiện thiết bị y tế y tế và phải có hộp thuốc chống choáng theo quy định phù hợp với loại h́nh này. 

          - Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính :

          * Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

          * Nghị Định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

          * Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của  Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động  đối với cơ sở khám chữa bệnh.

* Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị, được phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.