Trang chủ |  Sơ đồ site |  Liên hệ |  Download  
    
 
 Giới thiệu  |
 Thống kê Y tế  |
 Tổ chức Y tế  |
 Hoạt động Y tế  |
 Quản lý Nhà nước về Y tế  |
 Thông tin Y học  |
 Y học phổ thông  |
 Dịch vụ Y học 
 
Chào mừng các bạn đến với MEDINET - Website Ngành Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU MEDINET
THỐNG KÊ Y TẾ
Chương trình sức khỏe
Khám chữa bệnh
Nhân lực
Tài chính
Viện trợ
TỔ CHỨC Y TẾ (*)
HOẠT ĐỘNG Y TẾ
Thông tin hoạt động ngành Y tế
Thông báo hoạt động ngành Y tế (*)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ
Văn bản pháp luật (*)
Kết quả đấu thầu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thông tin liên lạc
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Dược, mỹ phẩm
Y Dược học cổ truyền
Khám chữa bệnh
Giám định y khoa
Trang thiết bị y tế và công trình
Thông tin quản lý nhà nước về Y tế (*)
Danh mục các thực phẩm đã công bố chất lượng (*)
THÔNG TIN Y HỌC
Thành tựu Y học mới
Các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước
Bài sinh hoạt khoa học kỹ thuật (*)
Bản tin Sức Khoẻ TP HCM
Thông tin Y học trên internet
Y HỌC PHỔ THÔNG
Thông tin chăm sóc sức khỏe
Tư liệu giáo dục sức khỏe
Các web site Y học phổ thông
Chương trình 'Trò chuyện với thầy thuốc' (*)
Chương trình GDSK trên truyền hình và phát thanh
CT BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
Văn bản pháp luật
Danh mục thuốc - bảng giá
Danh sách nhà thuốc Bệnh viện
Danh sách nhà thuốc Doanh nghiệp
Danh sách nhà thuốc Tư nhân
Danh sách Công ty
THÔNG TIN VỀ GPP GDP
Danh sách các nhà thuốc đạt GPP
Danh sách các công ty đạt GDP
Danh sách các CSKD thuốc đạt chuẩn GSP
Văn bản pháp luật
Hỗ trợ về GDP
Hỗ trợ về GPP
QUẢN LÝ MỸ PHẨM
Văn bản pháp luật
Các hướng dẫn chung
Danh sách mỹ phẩm được tiếp nhận phiếu công bố
Mỹ phẩm bị đình chỉ
THÔNG TIN VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA & TÀI SẢN CÔNG
Văn bản hướng dẫn
Thông tin mua sắm hàng hóa
DỊCH VỤ Y HỌC
Giải đáp thắc mắc
THÔNG TIN VỀ HÀNH NGHỀ Y
 Tìm kiếm
Tìm kiếm chi tiết
Liên kết trang web
  DƯỢC, MỸ PHẨM
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) – Trường hợp đăng ký tái kiểm tra

Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) – Trường hợp đăng ký tái kiểm tra

- Trình tự thực hiện:

          Cơ sở kinh doanh thuốc đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận - trả hồ sơ của Sở Y tế TP. HCM (số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

* Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) nộp hồ sơ tại Sở Y tế.

* Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ  và gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký hành nghề.

* Bước 3:

a) Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” như sau:

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được báo cáo khắc phục đạt yêu cầu những tồn tại đã nêu trong Biên bản kiểm tra, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp phải kiểm tra lại, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra của cơ sở, Sở Y tế phải tiến hành kiểm tra.

- Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra không đạt yêu cầu, nếu cơ sở không khắc phục đầy đủ các tồn tại theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, Sở Y tế trả hồ sơ cho cơ sở đăng ký lại.

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế trả hồ sơ cho cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 4: Trả kết quả cho cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). (Khi đến nhận kết quả Người hành nghề mang theo Giấy Giới thiệu và CMND để đối chiếu.)

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần , Số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (theo mẫu);

- Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm triển khai “Thực hành tốt phân phối thuốc” và hồ sơ liên quan, nếu có.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (Trừ các trường hợp cơ sở phải khắc phục các tồn tại)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ Cá nhân.                                                                 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

          - Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận .                     

- Lệ phí (nếu có):  Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (Mẫu 2/GDP);

- Yêu cầu hoặc điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          * Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội.

          * Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

          * Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của  Bộ Y tế về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc.

* Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế Về việc Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

In thông tin
Tải về Mẫu đơn tờ khai
  CÁC TIN KHÁC
Đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thuộc thẩm quyền của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thuộc thẩm quyền của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thuộc thẩm quyền của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) – Trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) – Trường hợp đăng ký tái kiểm tra
Đổi Chứng chỉ hành nghề Dược do hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất
Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT)
Đổi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất
Cấp mới Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) – Trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản
Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)
Cấp Chứng chỉ hành nghề hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam
Đăng ký hồ sơ Hội thảo, Giới thiệu thuốc
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)
>> Xem thêm  
So Y te Thanh pho Ho Chi Minh
Website thành viên
Mạng thông tin PC AIDS
Vệ sinh an toàn thực phẩm
MEDIC MEDICAL CENTER
TT. Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ Trẻ em & KHHGĐ
Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bệnh viện Từ Dũ
Trung tâm Kiểm chửan Xét nghiệm
Đối Thoại Doanh Nghiệp
Thua phat lai thi diem